CONCORD »Solidarnostni sklad«

Concordova delovna skupina (HUB 3), v okviru katere platformo SLOGA zastopa Robert Križanič, je oblikoval Solidarnostni sklad za financiranje udeležbe na Concordovih dogodkih v letu 2018 za predstavnike njihovih članic.

Članice platforme (SLOGA je članica Concorda) lahko v sodelovanju s platformo tri (3) krat letno kandidirajo na razpis Concorda, preko katerega lahko prejmejo do 600 EUR za financiranje stroškov potovanja in stroškov namestitve. Razpis Solidarnostnega sklada bo objavljen predvidoma 3 krat letno. Podrobnejše informacije o Concordovem Solidarnostnem skladu lahko najdete tu.

V kolikor bi se odločili za kandidiranje, morate predhodno prijavo uskladiti s platformo SLOGA, saj bo izbranih do največ 10 prejetih prijav vseh članic v posameznem letu.