Članice Evropskega združenja za razvoj in pomoč CONCORD smo od 23. do 25. marca v Rimu opravili strateški premislek o stanju, trendih in kakšno bodočnost v EU hočemo. Vse z namenom še bolje povezati civilnodružbene akterje na področju razvoja in okrepiti naše delovanje za učinkovito vplivanje na odločevalce. Trajnostni razvoj in globalna pravičnost ostajata v središču našega delovanja.
Predstavniki nacionalnih platform, evropskih mrežnih organizacij in CONCORDovega sekretariata smo v dveh dneh identificirali vrsto interesnih področjih, kjer moramo okrepiti svoje dejavnosti, saj je delo civilno-družbenih organizacij v EU marsikje oteženo. Iz različnih razlogov, od političnih do finančnih. Spreminjanje razmer, preoblikovanje programskih vsebin obstoječih institucij, trendi in razmerja moči v institucijah EU in med članicami, podnebje in migracije, od nas zahtevajo:

  • opravljen temeljit strateški premislek,
  • prilagajanje svojih sporočil in zahtev ter
  • krepiti širša zavezništva, ki prehajajo meje področja, na katerem delujemo.

To na poseben način velja tudi za Slovenijo, kjer spreminjamo sistem mednarodnega razvojnega sodelovanja z novo zakonodajo, oblikujemo novo politiko za obdobje do 2030 in pripravljamo implementacijsko strategijo. Temu je potrebno dodati tudi pripravo strategije razvoja Slovenije, ki bo prenesla zaveze iz globalne Agende 2030 za trajnostni razvoj na naš, lokalni nivo.

Sodelovanje, sodelovanje in še enkrat, sodelovanje je tako ključna beseda, ki jo bomo v 2017 in 2018 še velikokrat poudarili. In dodali, da je potrebno opraviti še kar nekaj drugih domačih nalog, povezanih z zagovorništvom in promocijo delovanja članic platforme SLOGA doma.

Translate »