CONCORD Europe je pozval vse NVO članice, ki spremljajo področje izvajanja Partnerstva med Afriko in Evropo (glej skupno deklaracijo AU in EU z zadnjega srečanja na vrhu v Bruslju, februarja 2022), da se na prostovoljni osnovi pridružijo iniciativni skupini za pripravo mehanizma za boljše in smotrno vključevanje in sodelovanje civilne družbe.

Poziv je namenjen predvsem organizacijam civilne družbe in mladinskim organizacijam iz Afrike in EU ter predstavnikom diaspore, kot tudi strokovnjakom na področju spola in medgeneracijskega sodelovanja. Iniciativna skupina bo v času od septembra do novembra 2022 pripravila zastavljene podlage. Skupina bo delovala v tesnem sodelovanju z DG INTPA in EU Delegacijami.

Rok za prijavo je 26. avgust 2022.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na Platformo SLOGA ali CONCORD Europe.

Pripravil: MH

Translate »