CNVOS je objavil javni razpis za imenovanje direktorice oziroma direktorja CNVOS. Kandidati oziroma kandidatke lahko prijave posredujejo do vključno 9. 7. 2020.

Kandidati oziroma kandidatke morajo poleg z zakonom določenih pogojev izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

  • raven izobrazbe (2. bolonjska stopnja) in eno leto vodstvenih ali organizacijskih izkušenj pri samostojnem vodenju, zaželeno v nevladnem sektorju, ali 6/1. ali 6/2. raven izobrazbe (1. bolonjska stopnja) in tri leta vodstvenih ali organizacijskih izkušenj pri samostojnem vodenju, zaželeno v nevladnem sektorju, ali 5. raven izobrazbe in pet let vodstvenih ali organizacijskih izkušenj pri samostojnem vodenju, zaželeno v nevladnem sektorju
  • poznavanje pozitivne zakonodaje, ki zadeva delovanje nevladnih organizacij,
  • aktivno znanje angleščine in poznavanje vsaj še enega tujega jezika,
  • računalniška pismenost,
  • izkazane organizacijske, komunikacijske in vodstvene sposobnosti,
  • izdelana vizija razvoja CNVOS,
  • poznavanje problematike in potreb nevladnih organizacij,
  • ni funkcionar politične stranke ali civilnodružbene organizacije, ki ni nevladna organizacija (sindikata, cerkve itd.),
  • ni javni uslužbenec ali funkcionar v javnem sektorju in ni vodstveni delavec v profitni organizaciji

Kandidati lahko svoje prijave posredujejo po navadni pošti na CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov info@cnvos.si, oboje s pripisom »Prijava na javni razpis za imenovanje direktorja«.

Z izbranim kandidatom se bo sklenila pogodba o zaposlitvi za določen čas, to je za čas trajanja mandata (3. leta).

Rok za prijavo je 9. julij 2020.

Več informacij.

Translate »