Človekove pravice prioriteta v pogovorih na Vrhu v Valletti, poziva CONCORD

(Bruselj, Valletta, 10. november 2015) Evropsko združenje nevladnih organizacij za pomoč in razvoj (European NGO Confederation for Relief and Development – CONCORD) je izjemno zaskrbljen s pristopom vlad Evropske unije (EU) pred Vrhom o migracijah EU–Afrika, ki poteka 11. in 12. novembra v Valletti.

CONCORD obsoja osredotočanje na varnostne ukrepe in pogojevanje sklepanja sporazumov s partnerskimi državami s ponovnim sprejemanjem migrantov, ki se izvaja proti njihovi volji. Vlade držav članic EU bi morale skladno naslavljati temeljne vzroke tokov prisilnih migracij in razseljevanja z uporabo različnih političnih instrumentov, upoštevajoč temeljne človekove pravice ter pravne obveznosti, ki izhajajo iz mednarodnih pogodb.

»Pristop EU, ki na prvo mesto postavlja varnostne politike in varovanje mej (»držimo jih zunaj«) in izsiljuje države, katere naziva partnerske, v ponovni sprejem migrantov (»pošljimo jih nazaj«) ni zgolj kratkoročen, temveč v neskladju s temeljnimi vrednotami odprte evropske družbe. Družbe, ki temelji na spoštovanju človekovih pravic in človekovega dostojanstva ter spodbujanju miru in solidarnosti med državami«, je dejal Johannes Trimmel, predsednik CONCORD-a.

CONCORD poziva k drugačnemu pristopu, ki omogoča izpolnjevanje obljub držav članic EU, vključno s cilji trajnostnega razvoja, in ki bo skladen s konceptom skladnosti politik za razvoj. CONCORD hkrati poziva evropske in afriške voditelje k spoštovanju ter zagotavljanju varnosti in dostojanstva migrantov ter spodbujanju in implementaciji pristopa k migracijam, ki bo temeljil na človekovih pravicah.

Uradna razvojna pomoč ne sme biti instrumentalizirana za gostitev beguncev in iskalcev azila

CONCORD verjame, da uporaba sredstev, namenjenih za uradno razvojno pomoč, za naslavljanje begunske krize znotraj držav EU ni sprejemljivo.

»Redke razvojne vire je treba uporabiti za pospešitev mednarodne zaščite, odpravljanje temeljnih vzrokov prisilnih migracij in razseljevanja ter za vlaganje v vključujoče načine razvoja. Razvojna pomoč se zato ne sme uporabljati za sprejem prosilcev za azil v Evropi, boj proti tihotapcem z ljudmi ljudi niti za financiranje okrepitve mejnih kontrol afriških držav. Če se bo sedanji trend namenjanja sredstev razvojne pomoči za gostovanje begunce nadaljeval, bo največji prejemnik evropske razvojne pomoči v prihodnosti postala Evropa«, je dejal Bob van Dillen iz CONCORD-a.

CONCORD tudi obžaluje popolno pomanjkanje vključenosti evropske in afriške civilne družbe na Vrhu v Valletti ter posledično pomanjkanje možnosti izražanja pomislekov in priporočil za udeležence Vrha s strani akterjev civilne družbe.

Vir: CONCORD