Človekove pravice, podnebne spremembe in razseljevanje ljudi: poročilo Universal Right Group

Decembra letos se bodo svetovni voditelji srečali v Parizu, ter poskušali doseči zavezujoč dogovor o načinih za zaustavitev globalnih podnebnih sprememb. COP21 bo tako ena najbolj pomembnih mednarodnih konferenc, ki se je kadarkoli zgodila. Hkrati pa bo eno najpomembnejših srečanj na tem človekovih pravic v zadnji polovici stoletja.

(Ne)Zmožnost držav po dosegi obvezujočega globalnega dogovora v Parizu bo imela odločilen vpliv na življenja, obete, upanje, dostojanstvo in pravice milijonov ljudi po vsem svetu. Prav tako bo imela ogromen vpliv na premike prebivalstva, saj bodo bolj pogoste in intenzivne nesreče razseljevale vedno več ljudi, tako znotraj držav kot preko mednarodnih meja.

Razsežnosti potencialnih izzivov za človečnost in planet in posledično odgovornost na ramenih svetovnih voditeljev ter širše mednarodne skupnosti še dodatno osvetljuje novo poročilo raziskovalnega inštituta Universal Rights Group.

Vir: Universal Rights Group