Člani slovenske mreže Fundacije Anne Lindh so se zbrali na spletnem srečanju

Člani slovenske mreže Fundacije Anne Lindh, ALF, so se zbrali na spletnem srečanju 28. 12. 2020. Robert Križanič, nacionalni koordinator ALF iz Zavoda Povod, ki je vodja mreže ALF v Sloveniji, je predstavil delo in dogajanja v zadnjem času v Fundaciji in v okviru mreže mrež, princip po katerem deluje ALF, v evrosredozemski regiji. 

Člani mreže so tudi soglasno potrdili zavod Povod za vodjo slovenske mreže za naslednji petletni mandat.
Anna Lindh Fundacija je zavezana razvoju in povezovanju civilne družbe v evrosredozemski regiji prednostno na področju medkulturnega dialoga.