Člani slovenske mreže Fundacije Anne Lindh, ALF, so se zbrali na spletnem srečanju 28. 12. 2020. Robert Križanič, nacionalni koordinator ALF iz Zavoda Povod, ki je vodja mreže ALF v Sloveniji, je predstavil delo in dogajanja v zadnjem času v Fundaciji in v okviru mreže mrež, princip po katerem deluje ALF, v evrosredozemski regiji. 

Člani mreže so tudi soglasno potrdili zavod Povod za vodjo slovenske mreže za naslednji petletni mandat.
Anna Lindh Fundacija je zavezana razvoju in povezovanju civilne družbe v evrosredozemski regiji prednostno na področju medkulturnega dialoga.
Translate »