Ob začetku Vrha Združenih narodov za sprejem post-2015 razvojne agende so svetovni voditelji s konsenzom potrdili novo razvojno agendo – 17 ciljev trajnostnega razvoja, ki bodo usmerjali prizadevanja na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja do leta 2030. Ključno sporočilo nevladnih organizacij je, da agenda ne sme nikogar pustiti zadaj.

Cilji trajnostnega razvoja nadgrajujejo prizadevanja razvojnih ciljev tisočletja, katerih rok za uresničitev je bil postavljen v leto 2015. Na razvojnem vrhu Združenih narodov, ki poteka med 25. in 27. septembrom v New Yorku kot zasedanje na visoki ravni Generalne skupščine Organizacije združenih narodov, so svetovni voditelji s sklepnim dokumentom »Agenda 2030 za trajnostni razvoj« opredelili univerzalen pristop do razvoja – cilje trajnostnega razvoja bodo implementirale tudi države donatorice razvojne pomoči. Cilji trajnostnega razvoja zajemajo tudi okoljsko agendo in bodo implementirani skozi partnerstva relevantnih deležnikov. »Nova agenda je obljuba voditeljev vsem ljudem povsod. Je agenda za ljudi, za odpravo revščine v vseh oblikah – agenda za planet, naš skupen dom«, je dejal generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon.

Slovensko delegacijo vodi predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar, ki je v govoru pozval k ukrepanju zaradi migracij in izpostavil podnebne spremembe ter ključen pomen dogovora o omejitvi izpustov toplogrednih plinov na podnebni konferenci v Parizu. Dotaknil se je tudi razvojne pomoči in obljubil, da si bo Slovenija prizadevala povečati obseg razvojne pomoči. Vrha se kot del vladne delegacije udeležuje tudi predstavnica platforme SLOGA Adriana Aralica, ki je izpostavila, da mora biti agenda prevedena v smiselne ukrepe na vseh ravneh: »Od voditeljev pričakujemo, da bodo predstavili konkretne zaveze za izvajanje nove agende za ljudi in planet. Po letih posvetovanj je zdaj čas za premik od politik k ukrepom. Ambicije agende je potrebno uskladiti z jasnimi nacionalnimi in regionalnimi strategijami ter mehanizmi odgovornosti, ki bodo razviti, implementirani, nadzorovani in pregledani z ljudmi ter deležniki na vseh ravneh

Novi globalni cilji postavljajo nove temelje pri naslavljanju neenakosti, gospodarske rasti, dostojnih delovnih mest, izzivov mest in naselij, industrializacije, energije, podnebnih sprememb, trajnostne potrošnje in proizvodnje ter miru in pravičnosti. Pred pričetkom razvojnega vrha je svetovne voditelje nagovoril papež Frančišek, ki je v govoru izpostavil pomen spoštovanja človekovih pravic in varstva okolja pri zagotavljanju razvoja. Vrh se je pričel s pestrim programom – projekcijo filma Earth from Space, nastopom ambasadork dobre volje ZN Shakire in Angelique Kidjo in nagovorom najmlajše Nobelove nagrajenke Malale Yousafzai. Danes in jutri se vrh nadaljuje z interaktivnimi dialogi na temo izkoreninjenja revščine in lakote, odprave neenakosti in opolnomočenja žensk, spodbujanja trajnostne gospodarske rasti, krepitve globalnega partnerstva za razvoj, izgradnje učinkovitih, odgovornih in vključujočih institucij ter boja proti podnebnim spremembam.

Dodatne informacije pri Adriani Aralica (adriana.aralica@sloga-platform.org ali 040 754 197).

Izjava za javnost