Ob globalnem dnevu solidarnosti, 22. maja, se je skoraj 500 organizacij pridružilo pozivu mreže Action for Sustainable Development, da v času globalne pandemije stopimo skupaj.

Globalni dan solidarnosti lahko obeležite na zelo veliko različnih načinov.

  • #StrongerTogether website: SolidarityinAction.org – vse o pobudi
  • covidcitizenaction.org – pridružite se pozivu
  • Covid Citizen Action kampanja gradiva in ključna sporočila ter vzorci objav
  • #StrongerTogether Trello tabla – še več gradiv in informacij za uporabo
  • Na socialnih omrežjih uporabljajte ključnik #StrongerTogether

V skupni izjavi smo poudarili kritično vlogo civilno-družbenih organizacij za podporo vključujočim družbenim praksam, ki ščitijo najšibkejše. Nikogar ne smemo pustiti ob strani. Zato od političnih  voditeljev pričakujemo, da bodo naredili vse, da se zagotovi spoštovanje načel trajnostnega razvoja:

  • nameniti sredstva za odziv na COVID-19 pandemijo lokalnim in skupnostnim organizacijam ter socialnim podjetjem, ki bodo zagotovila vključujoče upravljanje z njimi z vključevanjem starejših, mlajših, oseb z oviranostmi in drugih ranljivih skupin, in
  • zagotoviti, da se slišijo vsi glasovi, z zaščito svobode izražanja in podporo inovativnim načinom digitalne svobode zbiranja.

Civilno-družbene organizacije smo pozvale države in donatorske agencije, naj v začetni fazi:

1. Zaščitijo zdravstvene delavce in socialne delavce na prvi bojni črti z zagotavljanjem dostopa do varnih in dostojnih delovnih pogojev ter z ustreznimi sredstvi;
2. Vključijo organizacije civilne družbe v politične in operativne odzive na COVID-19;
3. Podprejo finančne in politične zaveze z upoštevanjem pristopa, ki temelji na človekovih pravicah, zlasti pravic starejših, oseb z oviranostmi ter žensk, deklet in različnih žensk;
4. Zahtevajo jasne družbene in okoljske pogoje glede nujnih finančnih spodbud za podjetja, kot so pošteno ravnanje z delavci in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

Na srednji rok v času “okrevanja” smo vlade in donatorske agencije pozvali, da:

1. Izvedejo premik k univerzalnemu zdravstvenemu varstvu, plačilom socialne zaščite in socialni zaščiti, ki vključujejo osnovne storitve, kot so programi cepiv, izdelki za spolno in reproduktivno zdravje ter storitve za vse;
2. Odpišejo državne dolgove, da bi vladam držav dolžnic zagotovili zadostno financiranje in zagotovili pravično okrevanje;
3. Sprejmejo pravičnejše davčne politike za tiste, ki v naši družbi razpolagajo z največ sredstvi, poleg ukrepov za reševanje nezakonitih finančnih tokov;
4. Uvedejo spodbude za feministično, zeleno industrijsko revolucijo, da se omogoči hitro povečanje trajnostnih delovnih mest.

Celotna izjava je dostopna tukaj.

Translate »