SLOGA je pripravila brošuro o vlogi mladih v razvojnem sodelovanju. Razvojno sodelovanje predstavlja priložnost, da mladi pokažejo svojo solidarnost in zavezanost družbi, v kateri živijo, kar pripomore h globalni solidarnosti. Brošura predstavlja tudi projekte slovenskih nevladnih organizacij, ki naslavljajo položaj mladih v državah v razvoju ali se mladi vključujejo v izvajanje projektov.

Mladi v razvojnem sodelovanju nastopajo kot sooblikovalci razvojnih politik in kot ciljna skupina ter hkrati akterji razvojnih prizadevanj. V brošuri so predstavljeni projekti Društva Humanitas, Društva UP, Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, Edirise, Ekvilib Inštituta, Slovenske filantropije, Slovenske karitas, Zavoda Global, Zavoda Krog, Zavoda Voluntariat in platforme SLOGA.