V šestih letih je mestu Besançon v vzhodni Franciji uspelo razviti obsežen sistem decentraliziranega kompostiranja, ki pokriva 70% prebivalstva, znatno zmanjšati količino odloženih in sežganih odpadkov ter znižati stroške ravnanja z odpadki. In to kljub temu, da sploh nimajo sistema za ločeno zbiranje bioloških odpadkov!

Kako jim je to uspelo? Podrobnosti so na voljo v študiji primera Zero Waste Europe, ki jo lahko tudi v slovenščini najdete na tej povezavi!

Translate »