Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) vabi k izpolnjevanju ankete o nekaterih vidikih delovnih okolij. Anketa, ki vam bo vzela med 5 in 10 minutami bo odprta do 10. junija 2019.

Anketa ne vključuje vprašanj, na podlagi katerih bi vas bilo možno prepoznati (osebni podatki) – vaši odgovori so torej anonimni. Rezultate ankete bomo prikazovali zgolj v zbirni obliki, uporabili pa jih bomo tudi za lažje načrtovanje ukrepov na področju varovanja dostojanstva.

Anketo izpolnite tukaj.

Translate »