Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 24. junijem in 2. julijem 2015)

AFGANISTAN (tematski program “Civilnodružbene organizacije in lokalne oblasti”)

Rok za prijavo: 9. avgust 2015

Več informacij

JAMAJKA (pravičnost, varnost, odgovornost in preglednost – podpora civilnodružbenim organizacijam)

Rok za prijavo: 10. avgust 2015

Več informacij

AFGANISTAN (podpora lokalnim akterjem civilne družbe pri preprečevanju konfliktov, vzpostavljanju miru in pripravljenosti na krize)

Rok za prijavo: 14. avgust 2015

Več informacij

SENEGAL (skupno upravljanje z vodnimi viri in sanitarno oskrbo)

Rok za prijavo: 14. avgust 2015

Več informacij

MOLDAVIJA (evropski instrument za demokracijo in človekove pravice – EIDHR)

Rok za prijavo: 18. avgust 2015

Več informacij

ALBANIJA (evropski instrument za demokracijo in človekove pravice – EIDHR)

Rok za prijavo: 24. avgust 2015

Več informacij

IZRAEL (razpis za zbiranje predlogov medinstitucionalnega sodelovanja – podpora osrednjemu statističnemu uradu pri izboljšanju kakovosti uradnih statistik)

Rok za prijavo: 31. avgust 2015

Več informacij

BOSNA IN HERCEGOVINA (izboljšanje zmogljivosti za posredno obdavčenje)

Rok za prijavo: 8. september 2015

Več informacij

KOSOVO (krepitev oblikovanja politik, pripravo zakonodaje in učinkovite implementacije)

Rok za prijavo: 8. september 2015

Več informacij

KOSOVO (krepitev učinkovitosti, odgovornosti in preglednosti sodnega sistema)

Rok za prijavo: 11. september 2015

Več informacij

KOLUMBIJA (podpora projektom za zagotavljanje različnega pristopa in človekovih pravic pri vračanju zemljišč v kontekstu izgradnje miru)

Rok za prijavo: 16. september 2015

Več informacij

ETIOPIJA (podpora razvoju sektorjev filmskih, fotografskih in vizualnih umetnosti)

Rok za prijavo: 29. september 2015

Več informacij

LIBANON (Pro-act Food Lebanon)

Rok za prijavo: 30. september 2015

Več informacij