4. mednarodna konferenca Dan Afrike

19. in 20. maja je v prostorih Mednarodnega centra za promocijo podjetij in Gospodarske zbornice Slovenije potekala 4. mednarodna konferenca Dan Afrike pod častnim pokroviteljstvom predsednika Državnega zbora Republike Slovenije dr. Milana Brgleza.

Panelisti so prvi dan na treh panelih obravnavali naslednje teme: Razvojno sodelovanje in Afrika; Prepletanje razvoja in gospodarstva ter večkulturnosti; ter Vloga afriške skupnosti pri razvoju in krepitvi odnosov med Slovenijo in Afriko.
Kot pomembnejše ugotovitve lahko izpostavimo pomen univerzalnosti nove razvojne agende in vlogo nevladnih organizacij pri ozaveščanju o mednarodnem razvojnem sodelovanju, vprašanje trajajoče begunske krize in vprašanje kolektivne odgovornosti za razreševanje te problematike ter pomembnosti gradnje razvojnega sodelovanja, ki temelji na vzajemni koristi vseh sodelujočih.
Drugi dan konference je potekal na Gospodarski zbornici Slovenije in je bil posvečen gospodarskemu sodelovanju ter iskanju priložnosti za krepitev poslovnih stikov med Slovenijo in afriškimi državami. Večina govorcev se je strinjala, da je sodelovanje Slovenije z afriškimi gospodarstvi skromno in skriva ogromno potenciala. Veliko možnosti se odpira zlasti na področjih energetike in alternativnih virov energije, okoljskega sektorja, upravljanja z vodnimi viri in ravnanja z odpadnimi vodami.