Dan Organizacije združenih narodov (OZN) obeležujemo 24. okrtobra. Mineva namreč 72 let, odkar je leta 1945 v veljavo stopila Ustanovna listina OZN, ki opredeljuje cilje in načela svetovne organizacije ter poudarja miroljubno reševanje sporov in spoštovanje mednarodnega prava kot temeljni vrednoti mednarodnega miru in varnosti.

V svoji 72-letni zgodovini so OZN ter njene specializirane agencije, skladi in programi pomembno prispevali k varovanju mednarodnega miru in varnosti, spoštovanju človekovih pravic in mednarodnega prava, razvoju in odpravi revščine ter k izboljšanju dobrobiti ljudi po vsem svetu.

Kljub temu se svet sooča s številnimi izzivi. Ti so čedalje bolj kompleksni in prepleteni ter terjajo okrepljene napore mednarodne skupnosti ter reformo organizacije.

“Bolj kot kdajkoli prej potrebujemo močne Združene narode kot ključnega akterja za zagotavljanje varnosti, stabilnosti in človeškega dostojanstva za vse. Potrebujemo učinkovito in proaktivno multilateralno sodelovanje ter močno globalno organizacijo. Zato Slovenija podpira celovito reformo OZN, ki bo upoštevala vključenost, legitimnost in preglednost mednarodnega odločanja ter vrednote in načela Ustanovne listine OZN,” so zapisali pri Ministrtvu za zunanje zadeve RS.

V okviru OZN je bila leta 2015 sprejeta Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030. S svojimi sedemnajstimi cilji trajnostnega razvoja Agenda v ospredje postavlja vključujočo vizijo razvoja sveta, utemeljeno na solidarnosti in globalni odgovornosti. Doseganje trajnostnega razvoja je mogoče zgolj ob polnem sodelovanju mednarodne skupnosti, prav tako pa je sodelovanje nujno tudi ob soočanju z izzivi, kot so migracije in begunski tokovi, podnebne spremembe ter boj proti terorizmu in nasilnemu ekstremizmu.

Slovenija je aktivna in odgovorna članica OZN. Poleg dejavnosti v telesih in organih OZN z univerzalnim članstvom smo trenutno tudi člani Sveta OZN za človekove pravice, Izvršnega odbora UNESCO, Sveta guvernerjev Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) in Biroja skupščine pogodbenic Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča.

Translate »