Danes poteka ustanovna seja odbora konvencije županov EU v Bruslju. Ustanovitev odbora županov bo okrepila politično vlogo konvencije županov EU ter prispevala k posodobitvi evropskega gospodarstva, zniževanju emisij toplogrednih plinov in uresničevanju energetske unije, ki je med glavnimi pobudami Evropske komisije.

Danes živita v urbanih naseljih dve tretjini prebivalstva EU, zato se morajo zlasti mesta in njihovi župani lotiti reševanja perečih izzivov, kot so onesnaževanje zraka, prometni zastoji ali energijsko učinkovite stavbe. Boj proti podnebnim spremembam bomo zmagali ali izgubili v urbanih območjih. Velika večina prebivalcev v Evropi živi in dela v mestih, pri čemer porabi ocenjeno 80 odstotkov energije, ki se uporabi v EU.

Konvencija županov EU in koalicija županov sta junija 2016 ustanovili največjo globalno konvencijo županov, ki se zavzema za boj proti podnebnim spremembam, prilagajanje na njihove posledice ter varno, čisto in dostopno energijo. Novi podpisniki se zavezujejo, da bodo do leta 2030 emisije CO2 zmanjšali za najmanj 40 % in sprejeli celosten pristop k obravnavanju blažitve podnebnih sprememb ter prilagajanja nanje.

Lokalne oblasti, ki so najbližja upravna raven državljanom, imajo idealni položaj za celovito reševanje podnebnih sprememb. Vedno več mest se odloča sprejeti izziv, kar kaže naraščajoče število podpisnikov Konvencije županov. H konvenciji županov EU, ki jo je podpisalo prek 7.000 županov, je pristopilo tudi 29 županov slovenskih mest, v katerih živi 30 % prebivalcev v državi.

Cilji trajnostnega razvoja, sprejeti septembra 2015, v 13 cilju opredeljujejo ukrepe za boj proti podnebnim spremembam in njihovim posledicam. Več o globalnih ciljih na spletni strani www.globalni-cilji.si.