Evropska komisija je razglasila zmagovalca natečaja za nagrado za kakovost zraka. Nagrado v višini 3 milijonov evrov, ki jo Evropska komisija podeljuje v okviru programa Obzorje, bo prejela skupina francoskih raziskovalcev Corning SAS za razvoj keramičnega filtra, ki lahko odstrani do 95 % drobnih delcev iz zraka in raven koncentracije drobnih delcev v zraku vzdržuje pod nivojem, ki ga v smernicah za kakovost zraka določa Svetovna zdravstvena organizacija.

Drobni delci so onesnaževalci zraka, ki imajo največji vpliv na zdravje. Okoli 90 % prebivalcev mest v Evropi je izpostavljenih ravnem trdnih delcev, ki so nad svetovnimi smernicami kakovosti zraka.

Nagrada Obzorje za kakovost zraka se podeljuje raziskovalcem oz. projektom za razvoj najbolj cenovno dostopne, trajnostne in inovativne rešitve za zmanjševanje koncentracije drobnih delcev v zraku na urbanih območjih.

Cilji in ukrepi za čistejši zrak so zapisani v tretjem cilju trajnostnega razvoja (do leta 2030 občutno zmanjšati število primerov smrti in bolezni zaradi izpostavljenosti nevarnim kemikalijam ter onesnaženosti zraka, vode in tal) in 11 (do leta 2030 zmanjšati škodljive okoljske vplive mest na osebo, s posebnim poudarkom na kakovosti zraka in ustreznem ravnanju s komunalnimi in drugimi odpadki).

Translate »