SLOGA, platforma NVO za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč je slovenski partner projekta Izzovimo krizo, ki združuje mlade iz šestih evropskih držav – poleg Slovenije še iz Irske, Grčije, Italije, Španije in Portugalske. Glavni namen tega triletnega projekta je spodbuditi mlade h kritičnemu razmišljanju o evropski krizi v kontekstu globalnih soodvisnosti, pa tudi k temu, da bodo postali aktivni zagovorniki socialne pravičnosti. Kako lahko socialna in solidarnostna ekonomija pripomoreta k boljšemu jutri?