Zavod KROG in projektni partner NVO IMPULS iz Črne gore sta se združila, da bi na severu Črne gore zaščitila pravice do dostojnega staranja in se odzvala na potrebe starejših oseb z demenco (oz. starejših oseb, nagnjenih k demenci) ter psihosocialne potrebe njihovih skrbnikov. K projektu so pristopili tudi pridruženi partnerji: Občina Plav, Občina Gusinje in Rdeči križ Nikšić. Projekt financira Evropska unija.

Evropska komisija prepoznava aktivno in zdravo staranje kot velik družbeni izziv, ki je skupen vsem evropskim državam (UNFPA & HelpAge International, 2012). Združeni narodi (ZN) so obdobje do leta 2030 razglasili za desetletje zdravega staranja. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) vodi mednarodne ukrepe za izboljšanje življenja starejših, njihovih družin in širšega družbenega okolja.

Demenca je eden glavnih vzrokov invalidnosti in odvisnosti med starejšimi po vsem svetu. Demenca ne prizadene le starejših oseb, ki zbolijo za to boleznijo, pač pa ima fizični, psihološki, socialni in ekonomski vpliv tudi na njihove skrbnike, družine in družbo na splošno.

Projekt Zavoda Krog in NVO Impuls, ki se je pričel januarja 2022, bo pomagal drugim akterjem civilne družbe in lokalnemu upravljanju pri oblikovanju učinkovita odziva na potrebe starejših oseb z demenco (oz. starejših oseb, nagnjenih k demenci) ter psihosocialne potrebe njihovih skrbnikov. Raziskava in kartiranje, prvo tovrstno na tem območju Črne gore, bo prispevalo k zbiranju informacij, vključno s statističnimi in raziskovalnimi podatki, ki bodo vladnim strukturam v pomoč pri oblikovanju in izvajanju politik na tem področju. Z operacionalizacijo lokalnih načrtov za socialno vključenost in socialne storitve bo projekt prispeval k boju proti stigmi in socialni krivici oseb z demenco in demenci nagnjenih starejših oseb ter njihovih skrbnikov. Projekt bo vplival na nosilce dolžnosti – lokalne vladne strukture, da prevzamejo svoje odgovornosti.

Na začetku projekta bo potekalo raziskovanje in pridobivanje demografskih podatkov in podatkov o življenjskem slogu starejših oseb na severu Črne gore (področje občin Plav, Gusinje, Šavnik, Plužine in Nikšić). Sledilo bo izobraževanje 25-ih prostovoljcev – promotorjev. Nevladni sektor bo z mešanico psihosocialnega usposabljanja, vodenja prostovoljcev in mentorskih storitev prispeval k institucionalni izgradnji in krepitvi zmogljivosti sektorja, tim strokovnjakov pa bo razvil in pripravil tudi E-priročnik. Vse pridobljene izkušnje in vsi rezultati,  pridobljeni tekom projekta, bodo predstavljeni na zaključnem dogodku.

Med 12-mesečno kampanjo ozaveščanja javnosti, ki bo potekala v zadnjem letu projekta, bodo z različnimi aktivnosti nagovarjali nova občinstva in seznanjalo širšo javnost o pravici do dostojnega staranja ter na tak način zmanjševali stigmo in predsodke, povezane z demenco.

Translate »