Vlada Republike Slovenije se je na zadnji seji 30. junija 2016 seznanila s poročilom o mednarodnem razvojnem sodelovanju Slovenije za leto 2015.

Sporočilo s seje vlade povzema naslednje poudarke: “Slovenija je v letu 2015 za uradno razvojno pomoč namenila 57,09 milijonov evrov, kar predstavlja 0,15 odstotka bruto nacionalnega dohodka (BND). Raven izpolnjevanja zaveze, ki si jo je zadala Slovenija (t.j. 0,33 odstotka BND do leta 2030) se je povzdignila na 45 odstotkov v primerjavi z 42 odstotki leta 2014. Približno 23-odstotno povečanje obsega uradne razvojne pomoči glede na leto poprej je posledica porabljenih sredstev za oskrbo beguncev in migrantov ter rezultat povečanja obsega sredstev za druge razvojne in humanitarne aktivnosti Slovenije.

Rečeno drugače – za oskrbo beguncev in migrantov je Slovenija namenila 6.422.640 €, kar pomeni, da je Slovenija za vsebinsko “uradno razvojno pomoč” dejansko namenila manj kot leta 2014. To nas dejansko oddaljuje od zaveze 0,33 % BND do leta 2015, podaljšane do 2030.

Sporočilo prav tako izpostavlja, da je Slovenija za multilateralno pomoč “namenila 60 odstotkov uradne razvojne pomoči ali 34.524.196 evrov, za bilateralno oziroma dvostransko pomoč pa 40 odstotkov ali 22.566.822 evrov. Obseg humanitarne in postkonfliktne pomoči se je glede na leto poprej povečal za 55 odstotkov in je znašal 2.306.211 evrov, od tega je bilo 1.099.059 EUR namenjenih Bosni in Hercegovini ter Srbiji po katastrofalnih poplavah leta 2014.