V katalogu predstavljenih 27 slovenskih trajnostnih skupnostnih praks

Upanje za premike v smeri trajnostnega razvoja je vedno bolj usmerjeno v družbeno podrast – (nevladne) organizacije, napredna podjetja, lokalne skupnosti in civilne pobude. Te se v čedalje večjem številu odzivajo na trenutne potrebe in želje skupnosti ter prispevajo k mnogoterim koristim za lokalno skupnost in širšo družbo. Zato so pri Umanoteri pripraviliKatalog dobrih praks 2015, ki predstavlja pisano paleto trajnostnih skupnostnih praks, ki so prisotne v slovenskem prostoru in odgovarjajo na mnogotere družbene in okoljske izzive.

Trajnostne skupnostne prakse izhajajo iz domačih naravnih in človeških virov, v lokalnem okolju delujejo po principu razmišljaj globalno – deluj lokalno in pri tem upoštevajo vodilo dobro za vse – zame, za skupnost in za planet. Te prakse so pogosto družbene inovacije in kažejo, kako delovati, da dosežemo trajnostni razvoj na lokalni in globalni ravni. Gre za prakse, ki izhajajo »od spodaj«, praviloma iz neformalno povezanih skupnosti, njihov pomemben vidik pa je pogosto skupno ali skupinsko upravljanje oz. upravljanje s sodelovanjem uporabnikov.

Njihova skupna točka je gradnja skupnosti, po svojih specifičnih značilnostih pa smo jih razdelili v štiri sklope: oskrba z materialnimi in nematerialnimi dobrinami, vključujoče upravljanje, oživljanje prostora in gojenje tradicionalnih znanj.

Katere prakse nas navdihujejo? Prelistajte katalog, notri boste našli naslednje prakse:

Oskrba z materialnimi in nematerialnimi dobrinami

Knjižnica REČI
Menjalni krog Zasavje
Zelemenjava
ZOOPI izmenjava igrač
Tekstilnica – izmenjava oblačil
Semenj letni časi
Zadruga Dobrina
Varuhi semen
Zeleni krog

Vključujoče upravljanje

Prevajalska zadruga Soglasnik
Krajinski park Logarska dolina
M Sora
Študentski skupnostni vrtovi
TKALKA – skupnostni razvojni center
Zadruga Konopko
Samoorganizirane krajevne in četrtne skupnosti
Ekološka vaška sirarna Čadrg
Zadruga BikeLab

Oživljanje prostora

Trajnostni park Istra
Revitalizacija četrti Tabor
Celovita urbana prenova Savskega naselja v Ljubljani
Mladi hišni prijatelji
GT22
Skupnostni urbani vrt Onkraj gradbišča

Gojenje tradicionalnih znanj

Pletilska kooperativa Breja Preja
CDUO, Rokodelska zadruga
Program Šolski ekovrtovi

Naj te prakse predstavljajo navdih in spodbudo za prenos v druge dele Slovenije!