Prispevki

SLOGA se je pridružila Partnerstvu za skladnost politik za trajnostni razvoj

Partnerstvo za skladnost politik za trajnostni razvoj združuje vlade, mednarodne organizacije, civilno družbo, skupine strokovnjakov, raziskovalne institucije, zasebni sektor in druge deležnike iz vseh regij sveta, ki so se zavezali h krepitvi skladnosti politik za trajnostni razvoj (17.14 podcilj trajnostnega razvoja) kot ključnega sredstva za izvajanje ciljev trajnostnega razvoja. Pobudi, ki jo koordinira Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj, se je kot prvi slovenski razvojni akter pridružila platforma SLOGA. Beri dalje