Komisija začenja razmislek o izkoriščanju globalizacije

Komisija začenja razmislek o izkoriščanju globalizacije

Evropska komisija  je po predstavitvi bele knjige o prihodnosti Evrope začela tudi razpravo o tem, kako lahko EU najbolje izkoristi globalizacijo ter se odzove na njene priložnosti in izzive.  V zvezi z zunanjepolitičnim področjem Komisija poudarja pomen trajnostnega...