Le še korak do ukinitve davčnih blagajn za mala društva

Na CNVOS so skupaj z Olimpijskim komitejem, Planinsko zvezo in Zvezo društev upokojencev Ministrstvu za finance podali predloge k noveli Pravilnika o izvajanju Zakona o DDV. Zavzeli so se, da izjema od izdaje računov (in s tem uporaba davčnih blagajn) velja za vse...
Translate »