Povezave med podnebjem in varnostjo

Povezave med podnebjem in varnostjo

Človekova varnost je stanje, »ko je zaščiteno vitalno jedro človeških življenj« (IPCC, AR5, 2014), in izhaja iz kompleksne interakcije številnih presečnih dejavnikov. V okviru te kompleksnosti so ključne povezave med posledicami podnebnih sprememb in temeljnimi...
Translate »