Ekipa Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) je od 5. do 7. septembra 2017 sodelovala na mednarodnem virtualnem hackatonu, in sicer se je spopadla z izzivom, imenovanim ‘Pripovedovanje zgodb na podlagi kazalnikov trajnostnega razvoja’ (Telling Stories with SDG data); naloga je bila priprava inovativnega produkta (videa, infografike …), namenjenega splošni javnosti. V hackatonu je sodelovalo 15 ekip s skoraj vseh celin. 

Podatek, ki ga je bilo nujno treba uporabiti, je bil delež mladih (15–24 let), ki niso delovno aktivni, niti se ne izobražujejo.

Kaj je hackathon? Je dogodek, na katerem se zberejo strokovnjaki z določnega področja, ki sodelujejo pri razvijanju rešitev, rešujejo probleme, pripravljajo različne izdelke ipd. Dogodki so največkrat namenjeni skupinam, ki si želijo nadgraditi svoje znanje in pridobiti praktične izkušnje.

Države sveta so septembra 2015 podpisale Agendo 2030 za trajnostni razvoj, v kateri so v 17 ciljih opredelile ukrepe za zmanjšanje revščine in neenakosti, podnebnih sprememb, dostopa do zdravja, čiste vode, sanitarij, izobraževanja in dostojnega dela … Podrobneje si lahko globalne cilje pogledate na naši tematski spletni strani www.globalni-cilji.si.

Prispevek SURS

Vsi prispevki