Inštitut za Afriške študije obvešča, da se pričenja spletni tečaj MOOC Global Education Goes POP, ki je produkt dvoletnega dela v mednarodnem projektu partnerskih držav, Globalno lokalno učenje (Global Education Goes Local), katerega cilj je s pomočjo neformalnega globalnega učenja motivirati učitelje in mladinske delavce k aktivni participaciji in osveščanju o Ciljih trajnostnega razvoja, s poudarkom na ciljih: SDG 5 Enakost spolov, SDG 11 Trajnostna mesta in skupnosti ter SDG12 Odgovorna poraba in proizvodnja. 

S projektom želijo spodbuditi kritično razmišljanje mladih ter njihovo aktivno državljanstvo. Velik izziv je v današnji digitalni družbi motivirati mlade k aktivni participaciji in osveščanju z uporabo tradicionalnih metod (preko delavnic, letakov, brošur …), zato so se v projektu odločili za mladim bolj zanimiv pristop in sicer za ozaveščanje ter spodbujanje aktivno globalnega državljanstva preko pop kulture.

Globalne teme se nam velikokrat zdijo abstraktne, ker jih ne povezujemo z lastnimi dejanji oz. se ne zavedamo razsežnosti lastnih dejanj v lokalnem okolju. Zato se v projektu osredotočajo najprej na lokalne tematike, ki jih nato povežejo z globalnimi razsežnostmi in s tem spodbudijo razmišljanje o globalni soodvisnosti ter izvedbi konkretnih akcij za širjenje osveščenosti.

Spletni tečaj je interaktiven in bo potekal pet tednov (5 modulov), s pričetkom 27. 4. 2020. Za vsak modul so predene 3-4 ure aktivnega sodelovanja.

MODUL 0: Vpis in splošne informacije

MODUL 1: Spoznavanje konceptov globalnega učenja ter njegove povezanosti s cilji trajnostnega razvoja in spoznavanje oz. prepoznavanje globalne povezanosti in globalne soodvisnosti.

MODUL 2: Spoznavanje pojava pop kulture, vloge pop kulture v življenju mladih ter  njenega vpliva na mlade

MODUL 3: Delo z mladimi in uporaba pop kulture pri delu z mladimi

MODUL 4: Praktične aktivnosti v kontekstu globalnega učenja ter izmenjava dobrih praks

Podrobnosti in prijava na tečaj je na spodnji spletni povezavi:

Več informacij in prijave.


global education goes local

Translate »