ClimateADAPT je evropski portal, ki združuje informacije s področja prilagajanja podnebnim spremembam. Evropska komisija je v svoji novi Strategiji EU za prilagajanje podnebnim spremembam, potrjeni 25. februarja, napovedala nadaljnji razvoj portala in storitev, ki jih ponuja zainteresirani javnosti. Na tej osnovi je naročila študijo o vrsti informacij in storitev, ki naj jih portal zagotavlja, da se še bolj približa potrebam uporabnikov. Izpolnite anketo o portalu ClimateADAPT.

Portal ClimateADAPT je spletni portal, ki je bil ustanovljen v okviru Evropske okoljske agencije (EEA) v podporo aktivnostim Evropske komisije na področju prilagajanja že ob sprejetju prve Strategije EU za prilagajanje podnebnim spremembam v letu 2013. Skozi leta se je nadgrajeval in dopolnjeval, tako da zdaj obsega že preko 2300 enot na okoli 400 straneh, kar vključuje povezave na relevantne vire o prilagajanju tudi v državah širše v Evropi.

Nova EU strategija za prilagajanje podnebnim spremembam, predvideva nadaljnji razvoj portala in storitev. Med tistimi, ki jih je komisija že predstavila, je novoustanovljeni Observatorij o podnebnih spremembah in zdravju (European Climate and Helath Observatory) ter Evropski raziskovalec podatkov o podnebju (European Climate Data Explorer), ki temelji na opazovanjih in storitvah Copernicus C3S.

Anketa traja 10 minut in je dostopna preko SurveyXact (ramboll.com)

Več informacij o portalu ClimateADAPT

Pripravila: RDŠ

Fotografija: Pixabay