Znani so rezultati dveh sklopov razpisa Trajnostna Evropa za vse za financiranje lokalnih projektov za spodbujanje promocije ciljev trajnostnega razvoja. Cilj podeljevanja sredstev je osveščanje o ciljih trajnostnega razvoja na lokalni ravni in vključevanje lokalnega prebivalstva v spodbujanje lokalnih akterjev ter oblasti k zavezam in dejanjem za uresničevanje teh ciljev. Prejemniki sredstev bodo s kampanjami naslavljali tako formalne kot neformalne lokalne skupine (in tako pomnoževali učinek usposabljanj in osveščanja) in prebivalce, tudi šole in študente, in jih osveščali o povezavi med vsakodnevnimi izbirami ter cilji trajnostnega razvoja. Poleg treh izbranih projektov na lokalni ravni na nacionalni ravni v Sloveniji, je bil izbran tudi slovenski projekt na evropski ravni razpisa.

Med prijavami na nacionalni razpis, ki ga koordinira Povod, so bili med desetimi prijavami izbrani Društvo Bodi svetloba, EPEKA in Zavod medgeneracijske vzajemnosti. Preostale izbrane organizacije po državah lahko preverite na tej povezavi.

Na evropsko raven razpisa je prispelo več kot 100 prijav. Med tremi izbranimi projekti je poleg projektov Localizing SDGs through Capacity Building (LoCaB) (Diversity Development Group iz Litve) in Refugee Week: Radically thinking as a species. (Asociación “ Proyecto Regeneración: La Bolina” iz Španije) bil izbran tudi projekt iz Slovenije. Društvo stezosledcev bo do novembra 2018 izvajalo projekt Pathfinders Fighting Inequalities (Stezosledci proti neenakostim).

Rezultati razpisa

Translate »