Slovenska filantropija je konec aprila opravila zaključne dejavnosti v projektu Izobraževanje o človekovih pravicah in opolnomočenje otrok  v Maroku, ki ga je izvajala s partnersko organizacijo ARID. V projektu je sodelovalo 40 učiteljev, 17 šol, izvedenih je bilo 619 delavnic, udeleženih je bilo 1307 otrok (47,3 % deklic) in okrog 600 staršev.

Predstavniki Slovenske filantropije in partnerske organizacije ARID so opravili sestanek z vodjo regionalnega oddelka maroškega Ministrstva za izobraževanje, gospodom Mohamedom Chantoufom, in Saidom El Khattabijem, ki je zadolžen za koordinacijo projektov v šolah ter njihovo vrednotenje, 29. aprila pa je potekal zaključni dogodek projekta.

»Splošni zaključki vseh udeležencev so bili, da je imel projekt pozitivne učinke na vse vključene deležnike in širše. Otroci so se seznanili s svojimi pravicami in prišli do spoznanj glede tega, kakšno ravnanje z njimi je primerno in kako naj bi oni ravnali z drugimi. Pridobljena znanja uporabljajo izven učilnic – na šolskih hodnikih, dvoriščih, v skupnosti, kjer delujejo tudi kot prostovoljci in  zagovorniki pravic. Postali so bolj občutljivi na potrebe drugih, bolj prikrajšanih, kot so npr. otroci s posebnimi potrebami ali otroci begunci. Tudi učitelji so poročali, da so se ogromno naučili in da so oni tudi začeli drugače gledati na potrebe otrok, predvsem otrok iz prikrajšanih skupin. Zelo so veseli, da so lahko uporabljali različne interaktivne in participativne metode poučevanja in na ta način razbili rutino poučevanja. Za vsako delavnico so za priprave porabili najmanj 7 dni, kar je tudi njih spodbudilo za raziskovanje in učenje, saj jih je bilo treba otrokom predstaviti na zanimiv in izzivalen način. Delavnice za otroke so prispevale k bolj pozitivnemu vzdušju na celi šoli, šole so se potem tudi povezale s skupnostjo. Na svoje delavnice so učitelji povabili zdravnike, pravnike, policiste in druge; vse z namenom čim boljšega učenja in povezovanja delavnic z vsakdanjim življenjem otrok. Starši so zelo hvaležni za priložnost, da so lahko v tem sodelovali njihovi otroci in oni sami.«

Več informacij in fotografije

Vir: Slovenska filantropija

Translate »