UNICEF raziskovalni center Innocenti je 30. oktobra predstavil novo poročilo z naslovom Nepravičen začetek: Neenakosti v izobraževanju otrok v gospodarsko najrazvitejših državah, ki preučuje (ne)enakosti v izobraževanju otrok v 41 gospodarsko najrazvitejših državah sveta, med katerimi je tudi Slovenija. Na vrhu lestvice zagotavljanja enakosti v izobraževanju otrok se je znašla Latvija skupaj z Irsko, Španijo in Dansko. Slovenija na visokem 10. mestu. Poročilo ugotavlja, da zagotavljanje enakosti v izobraževanju otrok ni neposredno povezano z bogastvom države, temveč v veliki meri odvisno od izobraževalnih politik v posameznih državah.

V raziskavo je zajetih 41 najrazvitejših držav Evropske unije in OECD, razvrščene pa so glede na zagotavljanje enakosti v izobraževanju otrok v treh obdobjih: v predšolskem, osnovnošolskem in srednješolskem obdobju. Poročilo preučuje (ne)enakost v predšolskem obdobju z odstotkom otrok (starih med 4 in 5 let), vključenih v predšolsko vzgojo, v osnovnošolskem in srednješolskem obdobju pa kot kazalnik (ne)enakosti uporablja vrzel med učenci, ki dosegajo najboljše in tistimi, ki dosegajo najslabše rezultate pri ocenjevanju bralnih zmožnosti. Raziskava preučuje tudi vpliv otrokovega spola, poklica staršev, značilnosti šol in migracijskega statusa družin kot tistih dejavnikov, ki pomembno določajo priložnosti in izide otrok na področju izobraževanja otrok.

Ukrepi, ki so se jih države sveta zavezale, da jih bodo izpolnile do leta 2030, s področja kakovostnega izobraževanja, so zapisani v 4 cilju trajnostnega razvoja.

Več informacij in dostop do poročila na spletni strani UNICEF Slovenija.

Translate »