Na Vrhu Organizacije združenih narodov o trajnostnem razvoju, ki je potekal konec septembra v New Yorku, je bila sprejeta Agenda 2030 za trajnostni razvoj in 17 ciljev trajnostnega razvoja, ki bodo usmerjali mednarodno razvojno sodelovanje do leta 2030. SLOGA je pripravila brošuro o ciljih trajnostnega razvoja.

Brošura predstavlja uresničevanje razvojnih ciljev tisočletja, cilje trajnostnega razvoja in ključne multilateralne procese letošnjega leta, povezane z razvojnim sodelovanjem.