Združeni narodi so objavili svoje prvo poročilo o invalidnosti in razvoju, ki so ga pripravile invalidne osebe za invalidne osebe, v želji, da spodbudijo razvoj dostopnejših in za invalide bolj vključujočih družb.

Poročilo z naslovom “Realisation of the Sustainable Development Goals by, for and with persons with disabilities – The UN Flagship Report on Disability and Development 2018” naslavlja izzive, s katerimi se srečujejo invalidi pri vključevanju v družbo in razvojne teme, kljub zavezi mednarodne skupnosti v sklopu Agende 2030 po vključujočem, dostopnem in trajnostnem razvoju. Izzivi, s katerimi se soočajo, so med drugim negativen odnos, stigmatizacija in diskriminacija ter pomanjkanje dostopa tako v fizičnih kot virtualnih okoljih.

Namen poročila je opozoriti na potrebo po razvoju novih metod in orodij za delo in sodelovanje z invalidnimi osebami.

Translate »