Evropska komisija se je odločila prijaviti evropsko državljansko pobudo z naslovom Zagotavljanje skladnosti skupne trgovinske politike s Pogodbama EU in mednarodnim pravom.

Organizatorji pobude pozivajo Komisijo, naj predlaga pravne akte, ki temeljijo na skupni trgovinski politiki, da bi pravnim subjektom EU preprečili uvoz izdelkov s poreklom iz nezakonitih naselbin na zasedenih območjih in izvoz na taka ozemlja, da bi EU ohranila integriteto notranjega trga in preprečila pomoč vzdrževanju takih nezakonitih razmer.

Po današnji prijavi lahko organizatorji začnejo postopek zbiranja podpisov. Če bo evropska državljanska pobuda v enem letu zbrala milijon podpisov podpore iz najmanj sedmih različnih držav članic, se bo Komisija morala odzvati. Komisija se lahko odloči, ali bo zahtevo upoštevala ali ne, v obeh primerih pa mora svojo odločitev obrazložiti.

Več TU.

Več o Evropski državljanski pobudi TU.

V okviru Evropske državljanske pobude trenutno poteka zbiranje podpisov pod pet pobud. Komisija je do zdaj prejela 107 zahtevkov za začetek evropske državljanske pobude, od katerih jih je bilo 83 s področij, na katerih je Komisija pristojna za predlaganje zakonodaje, in so zato izpolnjevali pogoje za prijavo.

Translate »