Projekt »MIND – Migracije. Povezanost. Razvoj.«

11 držav, 12 organizacij, ena skupna vizija. MIND je 3-letni projekt, sofinanciran s strani Evropske komisije in Ministrstva za zunanje zadeve RS, preko katerega si boDo partnerske organizacije Karitas iz Avstrije (nosilec projekta), Nemčije, Bolgarije Češke, Nizozemske, Belgije, Italije, Portugalske, Slovaške, Slovenije, Švedske ter Caritas Europa prizadevale za povečanje ozaveščenosti javnosti o razvojni problematiki ter spodbujale globalno učenje znotraj Evropske unije. V Sloveniji je k projektu pridružena tudi Platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč – SLOGA

Glavni cilj projekta je povečanje ozaveščenosti.

Projekt bo prispeval k pozitivnim pogledom na migracije in globalni razvoj ter k aktivni udeležbi družbe v Evropi pri reševanju razvojne problematike v smeri uresničevanja Ciljev trajnostnega razvoja , sprejetih v sklopu Agende 2030 s strani Združenih narodov. Preko projekta želimo povečati prostor, kjer bodo ljudje dobili možnost srečevanja med seboj, da bodo bolje razumeli odnose med trajnostnim razvojem in migracijami ter se odzivali nanje s človečnostjo, dostojanstvom in spoštovanjem.

Pričakovani rezultati naših zagovorniških aktivnosti in kampanj v triletnem obdobju (oktober 2017 -september 2020), se bodo odražali v:

  1. Izboljšanem javnem razumevanju odnosa med splošnim trajnostnim razvojem in migracijami, njihovo vlogo znotraj EU in v državah v razvoju ter EU prispevku k razvojnemu sodelovanju (v posamezni in med 11 državah članicah).
  2. Večji vključenosti državnih organov, organizacij civilne družbe, posameznikov in drugih (potencialnih) akterjev na področju razvoja, pri prepoznavanju osnovnih vzrokov za migracije ter pri udeležbi migrantov in beguncev kot soustvarjalcev razvoja (znotraj posamezne in v 11 državah članicah EU ter lahko tudi v njihovi matični državi).

Mladi so v središču naših aktivnosti.

V triletnem obdobju bomo nagovarjali oblikovalce politik in splošno javnost v Sloveniji, tako z nacionalnimi kot tudi skupnimi aktivnostmi v vseh vključenih državah. Ob tem bomo veliko pozornosti namenili ozaveščanju mladih in okrepili mrežo youngCaritas (Mlade Karitas) v Sloveniji po vzoru evropskih držav, kjer youngCaritas deluje že vrsto let. Mladi bodo v sklopu projekta dobili priložnost, da se srečajo z migranti in spregovorijo o temah, ki so jim skupne, hkrati pa odkrivajo svet drug drugega in na ta način širijo svoja obzorja.