Platforma Sloga je v javni razpravi o predlogu resolucije 19. marca 2021  podala splošne predloge in priporočila.

Komentarji na ReNPEMŽM_Platforma SLOGA

Translate »