Zavod Voluntariat je zadnji dve leti sodeloval v projektu Zaposljivost mladih skozi prostovoljstvo, ki se je osredotočal na podporo in povečanje zaposljivosti mladih prostovoljcev. V sklopu projekta je nastala češko-slovenska raziskava, katere rezultat so tudi konkretna priporočila, kako unovčiti prostovoljske izkušnje na karierni poti.

Skupaj s češkimi kolegi iz organizacije INEX – Sdružení dobrovolných aktivit so v Zavodu Voluntariat med 2016 in 2018 raziskovali prepoznavanje neformalnega učenja na trgu dela in pripravili primerjalno analiza, kako trg dela obravnava prostovoljstvo. Predvsem jih je zanimal interes podjetij za prostovoljstvo in njihova percepcija prostovoljskih izkušenj pri kandidatih za delo.

Na Češkem se je na prošnjo za sodelovanje odzvalo 14 velikih mednarodnih podjetij, medtem ko je bilo v Sloveniji opravljenih deset intervjujev: sedem s predstavniki velikih podjetij in trije s predstavniki zavoda za zaposlovanje. V obeh državah so zaznali pozitiven odnos do prostovoljstva, prav tako se je izkazalo, da izkušnje prostovoljcev načeloma niso prezrte. Tako v podjetjih kot na zavodu za zaposlovanje se strinjajo, da je prostovoljstvo dober način za neizkušene mlade, da dobijo potrebno veščine in kompetence še preden vstopijo na trg dela, da se lahko tudi bolj samozavestno predstavijo.

Na podlagi raziskave “Prostovoljstvo v slovenskih in čeških podjetjih” ter vseh zbranih mnenj in izkušenj so pripravili priporočila za iskalce zaposlitve in jih objavili tukaj.

 

Translate »