Mladi so pomembni. Pomembni so zaradi številčnosti – danes živi neverjetnih 1,8 milijard mladih – in ker so oblikovalci ter voditelji naše globalne prihodnosti. Razvojno sodelovanje predstavlja priložnost, da mladi pokažejo svojo solidarnost in zavezanost družbi, v kateri živijo, kar pripomore h globalni solidarnosti. Mladi v razvojnem sodelovanju nastopajo kot sooblikovalci razvojnih politik in kot ciljna skupina ter hkrati akterji razvojnih prizadevanj. SLOGA si prizadeva v svoje delovanje v čim večji meri vključevati mlade.

Vsako leto jeseni poteka Teden globalnega učenja, ki ga v Sloveniji koordinira SLOGA. Cilji Tedna globalnega učenja so spodbuditi učence, učitelje, ravnatelje in ostalo šolsko osebje, študente ter profesorje, mladinske skupine, raziskovalne institucije, medije, občine, poslance, ministre in druge vladne predstavnike k raziskovanju ter razmisleku o globalni soodvisnosti, solidarnosti in globalnem državljanstvu. Namen tedna je opozoriti na različnosti in neenakosti tako na lokalni kot tudi globalni ravni ter spodbujati k razumevanju osrednjih idej globalnega državljanstva in globalnega trajnostnega razvoja. Teden globalnega učenja vsakoletni dogodek, ki ga pod okriljem Centra Sever-Jug organizirajo države članice Sveta Evrope že od leta 1999. V tem tednu v številnih evropskih državah potekajo dogodki namenjeni vprašanjem družbene izključenosti, globalne soodvisnosti in solidarnosti.

SLOGA mlade v svoje delovanje vključuje kot prostovoljce, slovenskim in tujim študentom omogočamo opravljanje študijske prakse.

Kako se lahko mladi v Sloveniji vključujete v razvojne projekte, predstavljata publikacija Mladi in razvojno sodelovanje ter 19. številka Slogopisa.

Projekt Izzovimo krizo

Skupina mladih globalnih zagovornikov (Young Global Advocates – YGA) so gonilna sila projekta Izzovimo krizo, ki so v sodelovanju s sovrstniki iz 6 partnerskih držav (Grčija, Italija, Irska, Portugalska, Slovenija in Španija) z različnimi akcijami, zbiranjem podpisov peticije ter ozaveščevalnimi akcijami predlagajo, da politiki in politični odločevalci umestijo socialno ter solidarnostno ekonomijo na politično in gospodarsko agendo, ter želijo, da bi Evropska unija tej temi posvetila evropsko leto.

Glavni namen projekta je vključiti mlade ljudi iz Grčije, Italije, Irske, Portugalske, Slovenije in Španije z namenom razumevanja soodvisnosti lokalnih in globalnih neenakosti ter jim posledično omogočiti, da postanejo aktivni zagovorniki na področju globalne pravičnosti. Socialno in solidarnostno ekonomijo se poizkuša na agendo zasidrati razvojne politike, navkljub varčevalnim ukrepom doma.

Več informacij: info@sloga-platform.org

Translate »