Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS) sporoča, da bodo letos prvič izvedli Dneve medgeneracijskega sožitja (14. – 16. 5. 2019), ki bodo v ospredje postavili aktualno, perečo temo, ki zadeva vse generacije, to je »trg dela in upokojevanje«. 

Dneve medgeneracijskega sožitja ZDUS snuje skupaj s strateškim partnerjem Medgeneracijsko koalicijo MeKoS, ki jo sestavljajo ZDUS, Dijaška organizacija Slovenije, Študentska organizacija Slovenije in Mladinski svet Slovenije. Dnevi bodo namenjeni izmenjavi mnenj, stališč, idej, prenosu znanj in izkušenj med generacijami, s čimer želijo slediti izzivom demografskih sprememb in dolgožive družbe ter z medsebojnim povezovanjem zagotavljati ohranitev visokih družbenih norm in izboljševati položaj vseh generacij v Republiki Sloveniji.

Več informacij lahko preberete na spletni strani ZDUS ali na strani Dnevov medgeneracijskega sožitja.

Foto: ZDUS

Translate »