Poročilo ZN o uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja je bilo objavljeno na začetku zasedanja Političnega foruma na visoki ravni (HLPF), 7. julija.

Poročilo “Sustainable Development Goals Report 2020” ugotavlja, da smo na področju uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja pred pandemijo Covid-19 napredovali, vključno na področju zdravja mater in otrok ter dostopa do električne energije. Napredka pa žal ni zaznati na vseh področjih: prehranska negotovost, ki jo poslabšujejo podnebne spremembe, ohranjajoče se neenakosti…

Poročilo je tudi na voljo v naši spletni knjižnici.

Translate »