Prelomno poročilo organizacij HEAL, Climate Action Network (CAN) Evropa, Sandbag in evropske pisarne WWF je pokazalo, da premogovne elektrarne v Evropi, vključno s TEŠ in TE-TOL, slabšajo zdravje prebivalcev bližnjih držav ter da bi vseevropski program opuščanja premoga znatno izboljšal zdravje prebivalcev, sporočajo iz Greenpeace Slovenia.

Poročilo “Temni oblak Evrope” analizira zdravstvene vplive evropskih premogovnih elektrarn povezane z onesnaženostjo zraka, za katere so bili dostopni zadnji podatki (257 od 180 elektrarn) in ugotavlja, da so bili leta 2013 izpusti premogovnih elektrarn odgovorni za 22.900 prezgodnjih smrti, povzročili pa so do 62,3 mrd EUR zdravstvenih stroškov.

Analiza razkriva, da tudi kurjenje premoga v Sloveniji prizade prebivalce sosednjih držav. V letu 2013 so izpusti premogovnih elektrarn TEŠ in TE-TOL vodili do 200 prezgodnjih smrti, od tega 130 v Italiji, 10 v Sloveniji, 10 v Španiji in 10 v Franciji. Zdravje prebivalcev Slovenije pa so poleg »domačih« izpustov slabšale predvsem premogovne elektrarne na Poljskem (30 prezgodnjih smrti), Češkem (10), v Nemčiji (10) in Italiji (10).

Države, katerih kurjenje premoga ima sicer največji čezmejni vpliv so: Poljska (4.690 prezgodnjih smrti prek meja), Nemčija (2.490), Romunija (1.660), Bulgarija (1.390) in Velika Britanija (1.350). Države, ki pa jih poleg lastnih izpustov kurjenje premoga v sosednjih državah najbolj prizadane pa so: Nemčija (skupaj 3.630 prezgodnjih smrti), Italija (1.610), Francija (1.380), Grčija (1.050) in Madžarska (700).

Več informacij ter dostop do poročila na spletni strani Greenpeace Slovenia.

Translate »