Poročilo: “Climate Equality: A planet for the 99%“, ki sta ga pripravila Oxfam in Stockholmski okoljski inštitut, poudarja, da je treba nujno obravnavati podnebno neenakost.

Poudarja, da se svet spopada tako s podnebnim propadom kot z naraščajočo neenakostjo, saj najbogatejši posamezniki, korporacije in države največ prispevajo k emisijam ogljika. Z najhujšimi posledicami se soočajo ljudje v revščini, marginalizirane skupine in države globalnega juga. Poročilo poudarja nesorazmerno ranljivost žensk, domorodnih ljudstev in diskriminiranih skupin. Brez takojšnjega ukrepanja lahko bogati izčrpajo preostale zaloge ogljika, kar bo ogrozilo prizadevanja za omejitev dviga globalne temperature na 1,5 °C, kar bo posledično oviralo odpravljanje revščine in enakost.

Rešitev je v radikalnem zmanjšanju neenakosti, transformativnih podnebnih ukrepih in temeljni spremembi družbenih gospodarskih ciljev, da se zagotovi trajnostna in pravična prihodnost.

Več na spletni strani Oxfam Policy & Practice

SLOGA – delujmo trajnostno, lokalno in globalno!

Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno. II  izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Sofinancira ju Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Vlade Republike Slovenije.

Trajnostno Lokalno Globalno II pasica

 

Translate »