Evropska komisija je predstavila nova pravila EU za zmanjševanje količine desetih najpogosteje najdenih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na evropskih obalah in v morjih ter za zmanjševanje količine izgubljenega in zavrženega ribolovnega orodja. 

Po novih pravilih bodo plastični proizvodi za enkratno uporabo na trgu prepovedani, kadar bodo na voljo alternativni proizvodi, ki bodo cenovno dostopni. Gre npr. za plastične vatirane palčke, plastični pribor, plastične krožnike, slamice, mešalne palčke za pijačo in palice za balone.

Nova pravila uvajajo tudi cilje glede zmanjšanja uporabe nekaterih vrst proizvodov (plastične posod za živila in lončki za pijačo), kar bodo države članice morale doseči z nacionalnimi cilji, spodbujanjem alternativnih proizvodov ali preprečevanjem brezplačne distribucije plastičnih proizvodov za enkratno uporabo.

Pravila uvajajo tudi obveznosti za proizvajalce, ki bodo morali prispevati h kritju stroškov ravnanja z odpadki in njihovega odstranjevanja. Sodelovali bodo tudi pri ozaveščanju v zvezi s številnimi proizvodi, prav tako pa bodo deležni spodbud za razvoj okolju prijaznejših alternativ za te proizvode. V zvezi s cilji zbiranja bo državam članicam do leta 2025 naložena obveznost, naj zberejo 90 % plastenk za pijačo, na primer s shemami kavcij. Poleg tega bo za določene proizvode uvedeno jasno in standardizirano označevanje o odlaganju odpadkov ter škodljivih vplivih na okolje. Države članice pa bodo morale potrošnike ozaveščati o negativnem vplivu onesnaževanja okolja s plastičnimi proizvodi za enkratno uporabo in ribolovnim orodjem ter o možnostih ponovne uporabe in ravnanja s temi odpadki.

Kar zadeva ribolovno orodje, ki predstavlja 27 % vseh odpadkov na obalah, Komisija namerava dopolniti obstoječi okvir politike s shemami odgovornosti proizvajalca v zvezi s ribolovnim orodjem, ki vsebuje plastiko. Proizvajalci plastičnega ribolovnega orodja bodo morali kriti stroške zbiranja odpadkov iz pristaniških sprejemnih zmogljivosti ter njihovega transporta in ravnanja z njimi. Prav tako bodo krili stroške ukrepov ozaveščanja.

Predlog Komisije bo zdaj predložen Evropskemu parlamentu in državam članicam EU v sprejetje. Komisija jih poziva, naj ga obravnavajo prednostno, da bi bil konkreten rezultat dosežen še pred volitvami maja 2019.

Države sveta, med njimi tudi Slovenija, so se zavezale, da bodo najkasneje do leta 2030 izpolnile cilj – ohranjati in trajnostno uporabljati oceane, morja in morske vire za trajnostni razvoj. Ukrepe na področju življenja v vodi so države opredelile v Agendi 2030 za trajnostni razvoj, in sicer v 14 cilju – ohranjati in trajnostno uporabljati oceane, morja in morske vire za trajnostni razvoj.

Translate »