V sklopu projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno II smo pripravili potujočo razstavo “S cilji trajnostnega razvoja do sprememb”, s katero želimo ozaveščati mlade, širšo in strokovno javnost o slovenskem mednarodnem razvojnem sodelovanja in humanitarni pomoč. Razstava prikazuje projekte in primere dobrih praks članic SLOGA platforme, ki se letos osredotočajo na doseganje ciljev trajnostnega razvoja.

Dne, 10. 6. 2024, smo v Univerzitetni knjižnici Maribor ob odprtju razstave organizirali tudi okroglo mizo, na kateri smo se pogovarjali o naslednjih ciljih trajnostnega razvoja CTR, in sicer:1. CTR: Odprava revščine, 5. CTR: Enakost spolov in 10 CTR: Zmanjšanje neenakosti.

V debati, ki se je razvila na okrogli mizi, so naši sogovorniki povedali sledeče:

  • Štefan Simončič, predsednika združenja EPEKA, ki je članica naše platforme, prav tako pa se na razstavi predstavlja s projektom Spodbujanje enakosti Romov v Sloveniji je na kratko predstavil projekt, s katerim si prizadevajo spodbujati in zaščititi pravice Romov, ki se soočajo z diskriminacijo, nadalje poskušajo z dvigom ozaveščenosti družbe in zainteresiranih strani izboljšati izvajanje zakonodaje o nediskriminaciji in opolnomočenju Romov za pravno pomoč. Izpostavil je problem, ko so izobraženi Romi diskriminirani na vseh področjih življenja, tako pri konkuriranju za zaposlitev, saj delodajalci kljub ustrezni izobrazbi izberejo Nerome, kot tudi za pridobitev (najem/nakup) stanovanja.
  • mag. Bernard Memon, vodja – direktor območne službe, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje Območna služba Maribor, je predstavil izzive na področju reševanja zaposljivosti Romov v Sloveniji ter o tem, kaj bi bilo potrebno urediti na državni ravni, da bi bilo to področje v prihodnje sistemsko urejeno, da bi bil interes po zaposlovanju Romov na obeh straneh, tako pri delodajalcih, kot tudi pri kandidatih, večji.
  • Tanja Povšič, Vodja Modre postaje pri Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS), je predstavila namen tega projekta, ki je podpreti odrasle, ki so v neposrednem stiku z otroki in mladostniki, da bodo lahko vzpodbudno pripomogli k celostnemu razvoju mladih ter nuditi neposredno podporo otrokom in mladostnikom za razvoj veščin in kompetenc za vzpostavljanje zdravega in kakovostnega lastnega življenja ter produktivnega sobivanja. Tudi ona je izpostavila, da, če nekdo želi pridobiti določena znanja mora biti sam zainteresiran za to, vendar, glede na današnji način komuniciranja in učenja, bo potrebno razmisliti, kako priti do staršev in otrok, ki niso zainteresirani za neko klasično učenje, vendar pa je pridobitev kompetenc, ki jih nudi Modra postaja, ključno za njihov nadaljnji razvoj in vključevanje v družbo.
  • Jovanka Frangež, Društvo za povezovanje romskih žensk Loli Luludi, je poudarila, da so tako kulturne kot tudi verske razlike med Romi, da se ženske najlažje povezujejo znotraj društva, kjer se lahko v varnem okolju pogovarjajo o osebnih težavah in si izmenjajo tako življenjske kot tudi druge praktične izkušnje, še posebej na pravnem področju in sodelovanja z državnimi institucijami.

okrogla miza, Maribor Cilji trajnostnega razvoja     

SLOGA – delujmo trajnostno, lokalno in globalno!

Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno. II  izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Sofinancira ju Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Vlade Republike Slovenije.

Trajnostno Lokalno Globalno II pasica

Translate »