Sloga, Platforma NVO za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč se je udeležila Odbora za zunanjo politiko, ki je bil v sredo, 14. 9. 2016 v Državnem zboru.

Minister Erjavec je v Državnem zboru na odboru predstavil Poročilo o izvajanju mednarodnega razvojnega sodelovanja za leto 2015. Člani odbora so pokazali precejšen interes za temo in ministru zastavili vrsto vprašanj.

Minister Erjavec je na vprašanje poslanca Vatovca povedal, da se bo delež “bilateralne razvojne pomoči” povečal in poudaril, da bo Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije pripravilo akcijski načrt za povečevanje sredstev za mednarodne razvojno sodelovanje (MRS) na 0,33 % BND do leta 2030. Napovedal je tudi nov Zakon o MRS v začetku prihodnjega leta.