Transparency International Slovenia je objavila Indeks zaznave korupcije Transparency International (CPI) 2018, na katerem Slovenija zaseda 36. mesto z oceno 60 (rezultat 0 pomeni visoko koruptivnost države, rezultat 100 pa »zelo čisto« državo). V primerjavi s prejšnjim letom se je ocena Slovenije poslabšala za eno točko (61), na primerjalni lestvici držav pa je Slovenija izgubila 2 mesti. Slovenija tako že od leta 2012 ne beleži vidnejšega napredka na Indeksu zaznave korupcije.

Transparency International (TI) Slovenia ocenjuje, da v Sloveniji še vedno ni ključnih sistemskih premikov, ki bi izboljšali stanje na področju boja proti korupciji in nas približali razvitejšim državam na področju preprečevanja in pregona korupcije.

Predlog novele Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije je vlada premiera Mira Cerarja pripravljala od jeseni 2014 oziroma poletja 2016, ko je odgovornost za pripravo novele prevzelo Ministrstvo za pravosodje. Januarja 2018 je predlog novele vlada potrdila, a je prejšnji sklic Državnega zbora ni obravnaval, čeprav so imeli poslanci za to več mesecev časa. Zdaj, pravijo, je na potezi nova vlada premiera Marjana Šarca in vlado pozivajo, naj postane čim prejšnji sprejem sistemskih ukrepov za učinkovitejše preprečevanje korupcije, vključno z novim programom vlade za krepitev integritete in transparentnosti ter čim prejšnjo novelacijo Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ena njenih prednostnih nalog.

Obenem predsednica TI Slovenia dodaja, da na celostno ureditev še vedno čakajo tudi področja lobiranja, preprečevanja pojava vrtljivih vrat ter zaščite prijaviteljev oziroma žvižgačev. Prav tako je pomanjkanje napredka opazno pri vzpostavljanju integritete najvišjih predstavnikov oblasti, kjer TI Slovenia poziva Državni zbor k sprejetju etičnega kodeksa za poslance in poslanke, kar je tudi priporočilo več mednarodnih organizacij (Greco, OECDOVSE).

Na zaznavo korupcije pa vpliva tudi nesmotrna in netransparentna poraba javnih sredstev, zato želi TI Slovenia porabo javnih sredstev in izvedbe postopkov javnih naročil približati javnosti s projektom Pakt integritete, v okviru katerega od leta 2016 kot neodvisni opazovalec spremlja energetsko sanacijo bolnišnic. Pri učinkovitejšem preprečevanju korupcije v podjetjih Transparency International Slovenia sodeluje z gospodarstveniki v okviru Foruma poslovne integritete in transparentnosti. V okviru TI Slovenia pa že peto leto deluje tudi Center Spregovori!, linija za prijavo sumov korupcije in ostalih nepravilnosti v javnem interesu.

Poročilo CPI za 2018 je v celoti objavljen na spletni strani Transparency International Slovenia.

Translate »