V Evropskem tednu mladih, ko po vsej Evropi potekajo razni dogodki s poudarkom na temi »naša prihodnost je v naših rokah«, je ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport predstavilo izsledke raziskave o položaju mladih v Sloveniji Mladina 2020.

Mladina 2020 odkriva položaj mladih danes in omogoča znanstveni pogled na spreminjanje položaja mladih, trende in situacije s katerimi se mladi soočajo. S pomočjo raziskave se je pridobil vpogled v položaj mladih v družbi na različnih ravneh in temeljno izhodišče za prihodnji nacionalni program za mladino.

“Eden od glavnih namenov raziskave je pridobiti signal celotni družbi in nam odločevalcem o potrebah, problemih in pričakovanjih mladih do našega dela in do našega poslanstva. Z drugimi besedami, gre za na raziskovalnih podatkih temelječ vir informacij za odločevalce in tudi za to, kakšne ukrepe se pričakuje, da jih bomo na resornih ministrstvih v prihajajočem obdobju sprejemali oziroma oblikovali, z namenom pomoči mladim”. Raziskava je pokazala tudi na pomembnost sodelovanja resorjev pri oblikovanju politik in ukrepov na področju mladih, je še izpostavila ministrica prof. dr. Simona Kustec. Kot zanimivost je navedla, da so mladi izpostavili, da si želijo oblikovanja ustreznega kulturnega prostora, kjer se lahko samorealizirajo.

Raziskava Mladina 2020 je v veliki meri zasnovana kot nadaljevanje podobne raziskave izpred desetih let, deloma pa je gradila tudi na metodoloških pristopih in podatkih raziskave iz leta 2000. To omogoča natančen vpogled v dolgoročne trende, kar se je izkazalo kot bistveno, saj so najpomembnejši rezultati študije povezani prav s trendi v zadnjih desetih oz. dvajsetih letih.

Translate »