Cilji trajnostnega razvoja so predpogoj za zunanjo politiko in zunanja politika ključno sredstvo za doseganje ciljev trajnostnega razvoja. V poročilu na temo zunanjepolitične perspektive ciljev trajnostnega razvoja mednarodni think-tank adelphi trdi, da ministrstva za zunanje zadeve te povezave še niso ustrezno umestila v svoje delovanje.

Avtorji poročila so umeščenost ciljev trajnostnega razvoja v zunanjepolitično delovanje analizirali na podlagi šestih ciljev trajnostnega razvoja, ki so v središču letošnjega Političnega foruma Združenih narodov na visoki ravni o trajnostnem razvoju, pri tem pa ugotavljali, kako napredek pri posameznem podcilju podpira ali spodkopava napredek pri doseganju zunanjepolitičnih prednostnih nalog.

Avtorji prispevka trdijo, da potrebujemo novo trajnostno zunanjo politiko, ki podpira celovito izvajanje ciljev trajnostnega razvoja in zunanjega delovanja, da bi se izognili negativnim dogodkom, kot so destabilizacija, radikalizacija ali humanitarne krize, ter spodbudili pozitiven razvoj, kot so blaginja, okrepljena baza virov ali vzajemno koristna trgovina in naložbe. V podporo trajnostni zunanji politiki predlagajo tri ukrepe:

  1. analiza posledic uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja in umestitev ciljev trajnostnega razvoja v zunanjepolitične strategije;
  2. uporaba diplomatskih orodij za trajnostni razvoj;
  3. vlaganje v preprečevanje nestabilnosti.
Translate »