Minister za zunanje zadeve Karl Erjavec se je v Bruslju udeležil zasedanja Sveta za zunanje zadeve, ki je obravnaval uresničevanje EU globalne strategije, odnose med EU in Afriko, položaj na afriškem Rogu in Vzhodno partnerstvo.

V razpravi o uresničevanju EU globalne strategije so ministri pregledali napredek na področju varnosti in obrambe, s poudarkom na civilnih vidikih ter izmenjali poglede na zunanjepolitične vidike krepitve skupne varnostne in obrambne politike EU. Ministri so poudarili ključni pomen vključujočega in realističnega pristopa, opredelitev kriterijev in zavez stalnega strukturnega sodelovanja in usklajenega letnega pregleda na področju obrambe, komplementarnosti z Natom in ustrezen razvoj civilnih zmogljivosti ter postopno nadgradnjo institucionalnega okvirja.

Glede razmer na afriškem Rogu so obravnavali aktualna politična in varnostna vprašanja v regiji in njeni okolici ter humanitarni vidik, ki bo podrobneje obravnavan na prihodnjem zasedanju Sveta v formatu ministrov za mednarodno razvojno sodelovanje. Izpostavili so katastrofalne razmere v Južnem Sudanu, Sudanu, Somaliji in Eritreji, kjer se soočamo s prepletenostjo različnih negativnih vplivov in učinkov notranje nestabilnosti, krepitve avtoritarnih režimov, slabe upravljavske strukture, suše in lakote, terorizma in organiziranega kriminala, kršitve človekovih pravic ter zgodovinskih napetosti med državami regije.

Svet za zunanje zadeve je opravil razpravo o odnosih med EU in Afriko v luči priprav na peti vrh EU-Afrika, ki bo potekal novembra 2017 v Abidjanu v Slonokoščeni obali. Ministri so ob tem izmenjali poglede na skupno sporočilo Evropske komisije in visoke predstavnice za zunanje zadeve in varnostno politiko Mogherini o ponovnem zagonu partnerstva z Afriko, ki je bilo objavljeno v začetku maja in ki se osredotoča na poglobitev sodelovanja z Afriko na osnovi skupnih vrednot in vzajemnih interesov, varnost na kopnem in morju ter trajnostni gospodarski razvoj v Afriki.

Svet za zunanje zadeve je v luči priprav na ministrsko srečanje z državami Vzhodnega partnerstva, ki bo potekalo junija in na peti vrh Vzhodnega partnerstva, ki bo novembra 2017 opravil razpravo o položaju Vzhodnega partnerstva in odnosih med EU in šestimi partnerskimi državami. Svet je pri tem izpostavil pomen uspešnosti politike Vzhodnega partnerstva, tudi v luči nestabilnih varnostnih razmer v regiji in poudaril pomen nadaljevanja izvajanja reform za krepitev odpornosti partnerskih držav in družb ter krepitve večstranskega sodelovanja med partnerskimi državami.

Več na spletni strani MZZ.