Društvo Focus, Umanotera, Inštitut za politike prostora in Pravno–informacijski center nevladnih organizacij so v okviru projekta Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri izbrali občino, v kateri se bo izvajal pilotni projekt skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri. Na razpis je prispelo devet zelo dobrih prijav, izbrana pa je bila Mestna občina Nova Gorica. Potrebe in potenciali občin za razvoj trajnostnih skupnostnih praks so veliki.

Končna izbira občine je bila težka, saj je na razpis prispelo devet zelo dobrih prijav. Prijavile so se občine Ajdovščina, Idrija, Kamnik, Krško, Nova Gorica, Razkrižje, Škofja Loka, Vrhnika in Žalec. Tako število kot bogata vsebina prijav kažeta na velike potrebe in potenciale občin za razvoj skupnostnih praks.

Pilotni projekt vključuje analizo stanja v občini na področjih oskrbe s hrano in energijo, upravljanja z viri, stavb in urbanih prostorov, urejanja prostora in trajnostne mobilnosti. Na podlagi analize bo pripravljen nabor predlogov za uvedbo skupnostnega upravljanja, pri čemer bodo upoštevane pravne možnosti in ovire, ki so lokalnega značaja. Na participatoren način, v sodelovanju z lokalnimi deležniki, bodo pripravljeni predlogi za tri skupnostne projekte, za katere bo izdelan načrt dela in izvedbe.

Mestna občina Nova Gorica je v svoji prijavi navedla številne aktivnosti, ki podpirajo trajnostni razvoj in so usmerjene v napredno izboljšavo urbanega okolja  ter v povezovanje mesta z zeleno okolico in  reko  Sočo. Kot strateški cilj, opredeljen v Trajnostni urbani strategiji, izpostavljajo usmeritev v zeleno nizkoogljično mesto. Navedli so številne prakse, ki že potekajo, prepoznavajo pa tudi pomembnost vključevanja deležnikov in javnosti v procese odločanja. Želijo si podpore pri bolj sistematičnem pristopu k obravnavi skupnostnega upravljanja in znanje za koordinacijo tovrstnih aktivnosti in projektov

Celotno sporočilo za javnost
Več o projektu
Več informacij: Tomislav Tkalec

Translate »